söndag 11 april 2010

Kyrkor är intressant att fotografera. Det finns så stor variation.