måndag 22 augusti 2011

Kan det möjligen vara tama fiskmåsar???