Ökad inkomst varje 20 minuter.

måndag 22 augusti 2011

Kan det möjligen vara tama fiskmåsar???