måndag 3 maj 2010

Bortom trädens skugga lyser solen.