fredag 9 juli 2010

Snedvridet eller vänstervridet? Kan undra hur det är att åka hiss här.